Fortsätta Ledklättra

Ett träningstillfälle att öva och utveckla din ledklättring och ledsäkring tillsammans med en instruktör