Om endast "Första intervallen" är angiven repeteras intervallen.Om endast "Andra intervallen" är angiven körs timern endast en gång.