Vi undviker att gradera boulderingen på Klätterhuset. Vi vill att så många ska utmana sig på så många olika problem det är möjligt. Vi har däremot satt upp färgade tejper vid startgreppen för att skapa så kallade cirklar. Dessa kan nyttjas för att ge en hint om svårighet men framför allt till att inspirera om att prova och utmana sig.

Den gröna cirkeln är anpassad för att även passa även de allra minsta klättrarna.

Ha så kul!