Köpvillkor Klätterhuset Sverige AB, organisationsnummer: 559200-8477

Allmänna Villkor

Se: Klätterhusets Allmänna Villkor

Integritetspolicy

Se: Klätterhusets Integritetspolicy

Priser och betalningsvillkor

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningsvillkor finns angiven i varukorgen beroende av valt betalningssätt. Fraktvillkor finns angiven i varukorgen beroende av valt fraktsätt.

Alla träningskort betalas kontant vid inköpstillfället. Vid inköp av månadskort dras betalning månadsvis från det vid inköpstillfället angivna kredit/betalningskortet i förskott. Månadsbetalningen löper med en (1) kalendermånad i taget, och tillsvidare såvida inte medlemmen själv sagt upp avtalet och med en bindningstid på 6 månader. Det åligger medlemmen att se till att det finns likvida medel på aktuellt kort/konto vid dragningstillfället.

Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso. Klätterhuset förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning säga upp medlemmen enligt punkt ”Uppsägning”. Vid utebliven betalning förbehåller sig Klätterhuset rätten att slutfakturera medlemmen på resterande belopp för den tid som återstår på gällande avtalstid, alternativt tid fram tills dess att uppsägning av månadsbetalningavtal gjorts.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke eller varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas,.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Ej uthämtade paket
Har du valt postförskott som fraktsätt finns dina varor kvar på posten under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150 kr.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,
om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss
om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss, om det inte medför besvär för dig.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr

Kurser

Åldersgränser vid kurser
Åldersgräns på våra kurser är 16 år och för deltagare under 18 år krävs målsmans medgivande. För våra barn-/föräldrakurser är åldersintervallet 6-13 år i målsmans sällskap. Barn 14-15 år kan gå våra grundkurser i målsmans sällskap.

Inställd kurs
Då Klätterhuset sätter säkerheten främst förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs om instruktören bedömer förhållandena som olämpliga. En kurs kan även ställas in om instruktör blir sjuk. Hela erlagda kursavgiften återbetalas vid inställd kurs om inte kursdeltagaren vill medverka vid ett senare kurstillfälle. Klätterhuset ersätter inte övriga eventuella kostnader kopplade till kurstillfället, t.ex. om-/avbokning av transport till och från kursen.

Bokning och betalning av kurser
Betning sker i samband med bokning av kurs. Vid genomförd betalning skickas en boknings-/betalningsbekräftelse till angiven e-postadress.

Avbokning av kurs
Avbokning av kurs görs via e-post eller telefon. Vid avbokning fram till tre (3) dagar innan kursdag återbetalas 75 % av kursavgiften. Vid avbokning senare än tre (3) dagar innan kursstart återbetalas ingen kursavgift. Om en kursdeltagare inte ansluter till kursstart, och inte har avbokat, anses kursavgiften förbrukad och återbetalas ej.

Ombokning av kurs
Kursdeltagaren har rätt att senast 7 dagar före kursstart boka om kurs till ett annat kurstillfälle, men endast i mån av kurs och plats i kurs.

Sjukdom
Vid sjukdom eller olycka (kursdeltagare, familj, anhöriga eller liknande) återbetalas hela kursavgiften mot uppvisande av giltigt läkarintyg.

Rätt att avbryta kurs
Ansvarig instruktör äger rätten att avbryta en kurs för en enskild deltagare eller grupp av deltagare om denne/dessa på grund av påtagligt bristande förkunskaper, olämpligt uppträdande eller riskabelt beteende och som därmed kan innebära säkerhetsrisker enskilt eller för andra. Betalt kursavgift återbetalas då inte.