Klätter House Friday

Vi släcker belysningen, tänder LED-väggarna och ökar volymen!  Pannlampor på om ni vill ledklättra!