Vi använder oss av den Franska graderingsskalan.

Graderna är mer en hint om ledens svårighet. I verkligheten (speciellt inomhus) är grader ytterst personliga och svårigheten varierar från person till person.