Är klättring farligt?

Klättring har naturligt inneboende risker och vi gör mycket för att förhindra skador och olyckor. Det är farligast om du ignorerar de system och metoder som är utformade för att skydda dig, och inte följer de säkerhets- och ordningsregler vi har. Våra instruktörer kommer att lära dig att använda utrustningen på ett säkert sätt. Vi följer de högsta säkerhetsstandarderna och låter dig inte klättra förrän vi är säkra på att du vet hur du ska vara säker.