Hur klättrar jag med mitt barn?

Om du har grönt kort och vill klättra med ditt barn, gör du det gratis på ditt inträde om barnet är upp till och med 12 år. Det ingår två barn per vuxen i ett inträde, vid fler barn kostar det 110kr/barn. Som vuxen ansvarar du vid alla tillfällen över ditt barns säkerhet.

Alla personer under 13 år måste övervakas av en vuxen och får inte säkra – såvida de inte är medlemmar i Luleå klätterklubbs träningsprogram och innehar grönt/rött kort.

Vid klättring på boulderväggarna (väggarna utan rep med madrass under) krävs det att en vuxen håller uppsikt över sitt barn under hela klättringen.

Tänk på:
– Max ett barn åt gången per vuxen får bouldra.
– Klättra inte över eller under någon.
– Spring inte på madrasserna.
– Klättra gärna ner till en lämplig höjd innan du hoppar ner.
– Klättra alltid utan sele vid bouldering.
– Föräldern ”spottar” vid behov. ”Spotting” är att passa och säkerställa landningen.
– Man ska endast uppehålla sig på madrassen om man bouldrar.
– Är det många klättrare i hallen som bouldrar rekommenderar vi att barn klättrar topprep för att behålla säkerheten så hög som möjlig.

Vill du inte säkra eller klättra med ditt barn kan du antingen hyra in en instruktör för enskilda tillfällen eller boka in barnet på gruppträning hos Klätterhuset eller Luleå klätterklubb.