Hur klättrar jag med mitt barn?

Personer under 13 år måste klättra tillsammans med en vuxen och får inte säkra – såvida de inte är medlemmar i Luleå klätterklubbs träningsprogram och innehar grönt/rött kort.

Ett barn går in på den vuxnes inträde. Har man med sig två barn betalar men ett rabatterat inträde för det andra barnet. Max två barn per vuxen.

Vid klättring på boulderväggarna (väggarna utan rep med madrass under) ansvarar den vuxna för säkerheten.

Tänk på:
– Max ett barn åt gången per vuxen får bouldra.
– Klättra inte över eller under någon.
– Spring inte på madrasserna.
– Klättra gärna ner till en lämplig höjd innan du hoppar ner.
– Klättra alltid utan sele vid bouldering.
– Föräldern ”spottar” vid behov. ”Spotting” är att passa och säkerställa landningen.
– Man ska endast uppehålla sig på madrassen om man bouldrar.
– Är det många klättrare i hallen som bouldrar rekommenderar vi att barn klättrar topprep för att behålla säkerheten så hög som möjlig.

Vill du inte säkra eller klättra med ditt barn kan du antingen hyra in en instruktör för enskilda tillfällen eller boka in barnet på gruppträning.