Hur klättrar man?

I stort sett alla kan klättra. För själva klättringen finns inga regler – Man klättrar så högt man vill och använder de grepp man vill. Leder på repväggarna följer det franska graderingssystemet och ”problem” (leder på boulderväggen) är färgkoordinerade och färggraderade utifrån svårighetsgrad. D v s varje problem som byggs har grepp i samma färg och svårighetsgraden markeras med en tejp i en viss färg.