Om jag vill klättra med rep och autobelay. Vad gäller?

För att använda auto-belay krävs grönt kort, alternativt kan person som innehar grönt kort koppla in personen.