Vad är bouldering?

Klättring utan säkring ovanför tjocka madrasser.